S-a dat startul pentru depunerea dosarelor din partea persoanelor interesate să participe la programul de formare în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Toți membrii grupului țintă, care vor fi selectați în urma procesului de evaluare a dosarelor de recrutare, vor beneficia de formare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri. Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”. Perioada de implementare a proiectului este 3 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020. Bugetul total al proiectului este 2.502.004,34 de euro, bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia fiind 631.172,13 euro, contribuția proprie ADR SM – 0 euro, (conform Manualului Programului).

 Grupul țintă al proiectului este format din 336 de persoane fizice

Grupul țintă al proiectului este format din 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) – Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia. Obiectivul general al proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” este reprezentat de creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă etc.) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Condiții de eligibilitate

Grupul țintă al proiectului este format din 336 persoane fizice cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacerere non-agricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) – Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (județele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman). Nu vor fi încadrați în grupul țintă al proiectului tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24 de ani).

Din grupul țintă vor face parte 336 de membri, din care: 236 de șomeri și persoane inactive; o sută angajați, inclusiv persoane, care desfășoară o activitate independentă; minimum 135 de femei vor fi încadrate în grupul țintă al proiectului (minim 40% din grupul țintă total).

Procedura de selecție a grupului țintă

Dosarele de candidatură depuse vor fi analizate de către experții grup țintă, care vor urmări ca dosarele să conțină toate documentele obligatorii. Vor fi selectați acei candidați eligibili, care vizează să demareze activități antreprenoriale și ale căror nevoi sunt relevante față de activitățile proiectului. Selecția se va realiza luând în calcul ordinea de înregistrare a dosarelor de candidatură și cu respectarea indicatorilor prestabiliți de realizare (număr de șomeri și inactivi, respectiv număr de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă), precum și a procentului de femei incluse în grupul țintă al proiectului. Persoanele selectate în grupul țintă vor fi contactate atât pe e-mail, cât și telefonic pentru confirmarea includerii în grupul țintă.

Membrii grupului țintă vor avea posibilitatea accesării ajutorului de minimis care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens, vor fi lansate două competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât persoanelor din grupul țintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului desfășurat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenționează să-și deschidă o afacere.

În urma aplicării planurilor de afaceri de către membrii grupului țintă și evaluării acestora, vor fi selectate minimum 42 de planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis în cuantum de maxim 40.000 de euro. Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în vederea consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în vederea înființării afacerilor.