Ministerul Finanţelor Publice a modificat şi a completat Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Principalele modificări se referă la: diminuarea nivelului minim al investiţiei de la zece milioane euro la trei milioane euro; modificarea mecanismului de depunere a cererilor de finanţare,acestea urmând a fi depuse în sesiune continuă; renunţarea la selecţia proiectelor pe bază de punctaj,fiind selectate acele proiecte care îndeplinesc criteriile  şi condiţiile de eligibilitate; simplificarea planului de investiţii aferent proiectului; posibilitatea demarării proiectului de investiţii după depunerea cererii de acord pentru finanţare.

„Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014,cu modificările şi completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investiţiilor de mare anvergură,cu importante efecte în economie,orientate spre sectoarele de activitate de vârf”, ne-a transmis şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi, Nicolae Ţifrea .

În perioada septembrie – decembrie 2018 vor avea loc întâlniri cu agenţii economici în vederea mediatizării schemei de ajutor de stat instituită de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014. Întâlnirile vor avea loc în datele de 5 şi 19 ale fiecărei luni, începând cu ora 13:00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi din strada Eroilor nr. 6 – 8, în sala de şedinţe de la etajul 6. Tematica va fi prezentată de Constantin Badea, din cadrul Serviciului Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploieşti.