Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat în perioada noiembrie – decembrie un program de formare profesională destinat reprezentanților unităților administrativ-teritoriale de la nivelul regiunii Sud Muntenia. Scopul programului a fost de a perfecționa aparatul de specialitate din cadrul administrațiilor publice locale din regiunea noastră în ocupaţiile „Manager de proiect” (cod COR 242101) și „Expert Achiziţii Publice” (cod COR 214946). Durata de desfășurare a cursurilor de pregătire profesională pentru ocupația „Manager de proiect” a fost de 60 de ore, structurate în 20 de ore de teorie şi 40 de ore de practică, iar pentru ocupația „Expert Achiziţii Publice” a fost de 40 de ore, din care 12 ore alocate părții teoretice, iar 28 de ore pentru practică.

După finalizarea acestor cursuri, participanții au susținut examen, în urma căruia absolvenții au primit certificate însoțite de anexa supliment descriptiv al certificatului, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice și Autoritatea Națională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000. Fiecare modul de curs a fost destinat unui număr maxim de 28 de persoane, conform standardelor Autorității Naționale pentru Calificări. Potrivit Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 10/2016, privind derularea programelor de formare profesională, participarea angajaților din cadrul instituțiilor reprezentând administraţia publică locală din regiunea noastră a fost gratuită, singura condiţie fiind ca persoanele desemnate să aibă minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru cursul „Manager de proiect” și studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, pentru cursul „Expert Achiziții publice”. Iniţiativa ADR Sud Muntenia de a oferi programe de formare profesională vine ca urmare a experienţei acumulate de angajaţii săi de-a lungul celor peste 18 ani de existenţă ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunităţi din regiunea noastră.adr