Proiectul transfrontalier Coordination of joint policies and equipment investments in the field of education in the cross-border area” („Coordonarea politicilor comune și a investițiilor în echipamente în domeniul educației în zona transfrontalieră”)/„CBC for MaST education” a ajuns la final. Acesta a fost implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, în parteneriat cu Bulgaria. Conferinţa de presă finală a proiectului s-a desfăşurat în data de 19 aprilie 2019, la sediul ISJ Călăraşi. Prin intermediul acestui proiect, cinci licee din judeţul Călăraşi şi alte trei din Bulgaria au fost dotate cu echipamente în valoare totală de aproximativ 80.000 de euro.

 

Proiectul a fost finanţat în cadrul programului transfrontalier Interreg V – A şi este expresia unei bune colaborări între Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, în calitate de beneficiar lider de parteneriat, şi trei licee din Bulgaria, respectiv „Emil Stanev” din Veliko Târnovo, „Sfântul Kliment Ohridski” din Silistra şi „Hristo Botev” din Tutrakan, în calitate de parteneri beneficiari. Liderul de parteneriat a asigurat atingerea obiectivelor specifice în partea română a zonei transfrontaliere prin înscrierea în proiect a cinci licee, astfel: trei din Călăraşi – Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi Colegiul Economic, unul din Lehliu Gară – Liceul „Alexandru Odobescu” şi unul din Olteniţa – Liceul Teoretic „Neagoe Basarab”.

 

Elena Mihăilescu: „Pentru ISJ Călăraşi este finalul unui proiect, dar nu este finalul demersurilor pe care trebuie să le întreprindem în vederea creşterii calităţii educaţiei în judeţ”

 

Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, Elena Mihăilescu, a declarat: „Implementarea proiectului a debutat în aprilie 2017, odată cu semnarea contractului de finanţare şi se finalizează în data de 27 aprilie, anul curent. Reprezentanţii echipelor de proiect din cele patru instituţii sunt oaspeţii noştri bulgari, care ne-au fost parteneri de nădejde în implementarea acestui proiect, şi cărora le mulţumim  pentru buna colaborare pe care am avut-o, exprimându-ne totodată speranţa că acesta este doar începutul unei colaborări fructuoase pe care ne-o dorim pentru a creşte calitatea sistemelor de învăţământ din ambele ţări. Echipa de proiect a ISJ Călăraşi este: managerul proiectului Constantin Tudor, Steluţa Caraion – responsabil monitorizare de proiect, Nicolae Micescu – coordonator ştiinţific, Ecaterina Mateescu – manager financiar, Maria Ene – responsabil evenimente şi Elena Mihăilescu – responsabil cu atelierele de inovare şi creativitate. Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea domeniului MaST, respectiv matematică, ştiinţe şi tehnologii în sistemele educaţionale din cele două ţări partenere. Iar acest deziderat a fost realizat prin două obiective specifice: crearea şi echiparea atelierelor de inovare şi creativitate în şcoli din zona transfrontalieră, precum şi crearea unui cadru educaţional comun pentru dezvoltarea viitoare a domeniului MaST. Bugetul total al proiectului a fost de 994.896 de euro, din care beneficiarul, ISJ Călăraşi, a avut aprobat un buget de 637.450 de euro, 85% din acest buget fiind asigurat prin fonduri europene, iar diferenţa de 15% a reprezentat-o cofinanţarea naţională, asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru ISJ Călăraşi este finalul unui proiect, dar nu este finalul demersurilor pe care trebuie să le întreprindem în vederea creşterii calităţii educaţiei în judeţul Călăraşi. Tocmai de aceea, adresez îndemnul şi, de ce nu, provocarea către toţi colegii mei din inspectorat, dar în special către inspectorul responsabil cu proiecte educaţionale, de a iniţia şi de a derula proiecte educaţionale care să se îndrepte şi către alte discipline de studiu şi, mai mult de atât, care să se îndrepte către cea mai importantă resursă a sistemului educaţional, respectiv cadrele didactice şi elevii. Prin aceste proiecte pe care ne dorim să le desfăşurăm, vrem să investim în formarea dascălilor noştri, tocmai pentru a creşte calitatea actului educaţional şi de asemenea, să ne îndreptăm şi către elevii care provin din medii defavorizate sau elevi care se află în risc de abandon, astfel încât să îi atragem mai mult către şcoală şi să ne asigurăm că succesul lor şcolar va fi din ce în ce mai bun de la un an la altul, astfel încât pe măsură ce timpul trece, să asigurăm o mai bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii. Şi, de ce nu, aceste proiecte pot fi în continuare transfrontaliere şi ne putem folosi de experienţa pe care am dobândit-o împreună cu partenerii noştri bulgari, în aşa fel încât prin activităţile noastre comune să aducem plus valoare activităţilor pe care le desfăşurăm în ambele ţări”.

 

Constantin Tudor: „Mulţumesc întregii echipe de implementare şi conducerii ISJ Călăraşi, care ne-au permis să reuşim să implementăm un proiect în beneficiul, în primul rând, al frumoşilor noştri elevi de liceu”

 

Managerul proiectului, profesor Constantin Tudor, a afirmat: „Ideea aceasta a atelierelor de inovare şi creativitate s-a născut în urmă cu nouă ani. Atunci, în cadrul altui proiect, naţional la momentul respectiv, al cărui acronim a fost MaST Networking, am reuşit să implementăm la nivel naţional ideea acestor ateliere de inovare şi creativitate, ca o alternativă la învăţământul tradiţional românesc. În 2016, echipa de la Inspectoratul Şcolar Judeţean s-a gândit că ar fi bine ca pe acest puişor de aur să îl trimitem puţin şi în Bulgaria. Şi aşa s-a născut CBC For MaST Education. Foarte pe scurt, vă voi prezenta câteva rezultate concrete. Am început în mai 2017 cu o conferinţă de deschidere la Veliko Târnovo, am continuat în septembrie 2017, la Călăraşi, cu o activitate de formare a echipelor de coordonare a atelierelor de inovare şi creativitate din România şi Bulgaria, apoi am încercat, pe baza unor întâlniri ale echipei de implementare în toate cele patru locaţii, Silistra, Tutrakan, Veliko Târnovo şi Călăraşi, să ne punem de acord cu paşii pe care deja îi efectuam şi bineînţeles că am organizat, conform calendarului proiectului, şi expoziţiile în care elevii din atelierele de inovare şi creativitate şi-au prezentat produsele, proiectele. Au fost trei asemenea expoziţii. Avem şi un site al proiectului, care poate să fie accesat, există acolo şi un forum pentru elevi. Atelierele de inovare şi creativitate au fost dotate fiecare cu componente specifice, cu o sumă de peste 80.000 de euro fiecare. Prima expoziţie a avut loc la Călăraşi, în aprilie 2018, a doua la Veliko Târnovo, în perioada 19 – 21 octombrie 2018 şi ultima expoziţie, la Călăraşi, în perioada 22 – 24 martie 2019. Nu vă spun atmosfera pe care am întâlnit-o la toate cele trei expoziţii în rândul elevilor, am avut 114 participanţi la fiecare expoziţie, iar elevii din România şi Bulgaria au stabilit şi legături personale, cu manifestări specifice vârstei lor adolescentine. Am elaborat, până în momentul de faţă, trei broşuri, dintre care una în două părţi. Suntem la finalizare cu un ghid de bune practici. Va fi gata săptămâna aceasta. Vă informăm şi asupra faptului că vom extinde rezultatele proiectului nostru, în încă opt unităţi, trei din Bulgaria, cinci din România – patru din judeţul Călăraşi şi una din judeţul  Ialomiţa. Pe perioada de sustenabilitate de doi ani, viitorii noştri parteneri vor avea acces şi vor colabora împreună cu elevii din cele opt licee în atelierele de inovare şi creativitate. De asemenea, şi colegul nostru, Nicolae Micescu, şi colega noastră din Bulgaria au lucrat în această perioadă la o radiografie a  sistemului de învăţământ liceal din România şi Bulgaria. Pe baza analizei a rezultat o strategie comună pentru aplicarea conceptului de matematică, ştiinţe şi tehnologii, pentru că asta înseamnă MaST, şi, bineînţeles, atelierele de inovare şi creativitate, vor constitui o soluţie pe care o propunem celor două ministere din România şi Bulgaria, pentru mult aşteptata reformă în învăţământul liceal din cele două ţări. Mai avem ghidul de bune practici. Avem şi un curriculum pe care proiectul l-a generat şi pe care, de asemenea, îl supunem spre analiză competentă la nivelul celor două ministere. Vom fi împreună încă doi ani, pentru că avem angajamentul acesta de sustenabilitate. Mulţumesc întregii echipe de implementare şi conducerii ISJ Călăraşi, care ne-au permis ca pe parcursul celor doi ani de activitate desfăşurată încă la nivelul ISJ, să reuşim să implementăm un proiect în beneficiul, în primul rând, al frumoşilor noştri elevi de liceu”.