În data de 28 august 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 2020 a lansat apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Priorității de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – Apel 2020, din cadrul POR 2014 – 2020.

Apelul este competitiv, cu depunere la termen, regiunii Sud Muntenia revenindu-i o alocare de 23.610.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă are o valoare cuprinsă între minimum 1,5 milioane de euro și maximum şase milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro valabil la data lansării apelului (august: 1 euro =  4,8318 lei).

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Proiectele pot fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS, începând cu 30 octombrie, ora 12:00, până la data de 31 noiembrie 2020, ora 12:00.

Ghidul solicitantului poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1550/2-2-IMM-APEL-august-2020.rar, sau pe site-ul AMPOR – inforegio.ro.