Săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de aprobare a Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 proiecte nefinalizate, apel național pentru regiunile mai puțin dezvoltate, în cadrul Axei prioritare 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 – „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Investiţiile în infrastructura de transport vor determina creşterea gradului de mobilitate a persoanelor şi bunurilor, se va asigura accesul mai facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale şi educative din marile municipii a populaţiei aflate în zonele rurale şi în oraşele de dimensiuni mici, ceea ce va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă de la nivel regional/local.

Contribuţia la promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore va contribui la creşterea capacităţii de transport pe conexiunile la reţeaua TEN-T şi reducerea timpului de deplasare, stimulând utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele de mărfă şi pasageri.

Efecte pozitive sunt estimate a fi induse in mod indirect în dezvoltarea comerţului, inclusiv exterior şi la creşterea competitivităţii teritoriilor deservite. De asemenea, se va avea în vedere creşterea siguranţei rutiere prin investiţii specifice, inclusiv prin asigurarea implementării măsurilor aferente începând de la nivelul proiectării şi continuând cu construcţia şi mentenanţa infrastructurilor ce vor fi modernizate.

Alocarea totală a apelului de proiecte este de 162.443.563,74 de euro (fonduri UE și buget de stat), iar aplicațiile se pot depune în perioada 16 iulie – 17 septembrie 2018. Apelul este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, proiectele putând fi contractate în ordinea depunerii cererilor, la nivel național, conform principiului: „primul depus, primul evaluat”.

Ghidul solicitantului, precum și Ordinul nr. 5259 din 6 iulie 2018 pot fi consultate pe website-ul: https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 6, link >https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.