Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme, în perioada 10 aprilie – 10 iunie 2019. Potrivit AFM, necesitatea derulării acestui program vine din lipsa resurselor financiare la nivel local pentru închiderea depozitelor de deșeuri și urgentarea demersurilor în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Obiectivul programului îl reprezintă finanţarea acordată pentru închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, în aplicarea prevederilor deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în Dosarul C-301/17.

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului sunt unităţile administrativ-teritoriale la nivel local şi judeţean. Sunt eligibile proiectele care vizează închiderea depozitelor neconforme şi care sunt pe Lista depozitelor de deşeuri municipale care trebuie închise, conform deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Lista depozitelor de deșeuri municipale care trebuie închise, furnizată de către Ministerul Mediului, va fi publicată pe site-ul Administrația Fondului pentru Mediu.

Suma alocată sesiunii de finanțare a Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme este de 100.000 de mii de lei.

Finanţarea în cadrul Programului se acordă în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al AFM.