Săptămâna trecută, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a aprobat, prin ordin de ministru, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Documentul conține informațiile specifice necesare redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Apelul de proiecte vizează investițiile care se vor realiza în cadrul regiunilor de dezvoltare regională Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Centru.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16 martie 2020, ora 10:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 16 iulie 2020, ora 10:00.

Ordinul de ministru și versiunea finală a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1450/Ghid-specific-3-1-A-NE-SE-SM-C-Apel-3.rar sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.