În data de 23 septembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Principalele modificările se referă la: eliminarea cerinţei de prezentare a datelor referitoare la persoanele desemnate de partener în echipa de implementare a proiectului, din cadrul Modelului_C – Acord de parteneriat; menţionarea posibilităţii ca echipa de implementare a proiectului, de la nivelul partenerilor, să cuprindă şi alţi membri în afară de cei solicitaţi în mod obligatoriu prin ghidul specific; prelungirea termenului pentru prezentarea Autorizaţiei de construire în cazul achiziționării prin proiect a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat este publicată pe site-ul dedicat implementării Regio în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, titlul Ghid 4.1 – proiecte în parteneriat cu MDRAP, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1565/Ghid-4-1-apel-3-parteneriat-MLPDA-23-09-2020.rar, sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.