Luni, 30 septembrie, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat, prin ordin de ministru, forma contratului de finanțare aferent Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2  „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor” (apel 2016). Astfel, conform ordinului de ministru, perioada de realizare și de implementare a activităților, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă cu cel mult dublul perioadei inițiale, fără a se depăși data de 31 decembrie 2023.

Ordinul de ministru și forma consolidată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/119 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.