Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a modificat și a completat Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, prin HG nr. 476/2018 care a fost publicată în data de 9 iulie 2018, în Monitorul Oficial nr. 580.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Dintre cele mai importante modificări sunt: valoarea minimă a investiției s-a diminuat la 13,5 milioane de lei (aproximativ trei milioane de euro); bugetul mediu anual al schemei este de 638 de milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 de milioane de euro; operatorul economic poate demara proiectul de investiții după depunerea cererii de acord pentru finanțare;

cererile de acord pentru finanțare se depun în sesiune continuă până la data epuizării bugetului anual.

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la rubrica Transparență decizională, pot fi consultate proiectul Ghidului solicitantului și proiectul Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 476/2018 vor fi aprobate Ghidurile anterior menționate, prin ordin al ministrului Finanțelor Publice.