Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) realizează proiectul ”Program național de formare”, Capitolul TINERET- Implicarea în educația complementară a tinerilor prin crearea și gestionarea de programe naționale de formare în parteneriat cu Ministerul Muncii. MTS asigură componenta de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale. Judeţului nostru i-au fost fost alocate 25 de locuri.

Structura cursului: analiza pieței, oportunităților, riscurilor, stabilirea scopului și obiectivelor; fundamentul juridic pentru inițierea unei afaceri; strategia de marketing; finanțarea unei afaceri, surse de finanțare; managementul echipei/ managementul financiar/ managementul riscului/ managementul afacerii; politica de promovare și vânzare a produselor/serviciilor; strategia de dezvoltare-logistica și resursele necesare derulării unei afaceri; întocmirea planului unei afaceri.

Cursul se adresează tinerilor cu vârsta între 18 – 35 ani, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în județul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare); să dețină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reședinței); să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat. La înscriere, studenții, care nu au domiciliul pe raza municipiului București, unde își desfășoară studiile, pot depune o adeverință din care să reiasă că frecventează cursurile în anul universitar 2017-2018 sau o copie a carnetului de student vizat la zi (2017/2018).

Documente necesare în vederea participării

Documente necesare în vederea participării la selecție: scrisoarea de intenție (600- 1000 de cuvinte) – reguli generale de redactare: Format A4, margini de 2,5 cm, font: Times New Roman; font Size: 12 puncte; text scris la un rând; aliniere paragrafe folosind opțiunea “stânga-dreapta” (justify); respectarea normelor ortografice , ortoepice și de punctuație ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române; pagini numerotate; nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta; semnarea şi datarea pe ultima pagină; actul de identitate, în copie conform cu originalul și viza de flotant, după caz; diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul. Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus, duce la descalificarea aplicantului.

Cursul durează 5 zile, câte 8 ore/zi,inclusiv examenul și se poate derula de luni până vineri sau poate cuprinde și zilele de sâmbătă și duminică,după caz. Cursul se va derula în cursul lunii octombrie 2017. Detalii la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Călăraşi sau pe pagina de facebook a direcţiei.

S-a prelungit perioada de înscriere

S-a prelungit perioada de înscriere la Programul Naţional de Formare până la data de 7 octombrie 2017, inclusiv, calendarul proiectului se modifică după cum urmează: perioada de înscriere (prelungită cu 5 zile) 3-7 octombrie 2017; selecția participanților  8 – 9 octombrie 2017; afișare rezultate selecție 10 octombrie 2017; depunere contestații 11 octombrie 2017; afișare rezultate la contestații 12 octombrie 2017; afișare rezultate finale12 octombrie 2017; derulare curs- luna octombrie 2017.