În ședința de Guvern din data de 11 iunie 2020 a fost adoptată o hotărâre care modifică și completează HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate pentru anul 2020”.

În primăvara anului 2020, potrivit caracterizării agrometeorologice emisă de Administrația Națională de Meteorologie, au fost temperaturi deosebit de scăzute pentru această perioadă a anului, situație care a afectat cultura de tomate în spații protejate.

Din cauza faptului că numeroși fermierii înscriși în program nu au reușit să valorifice producția de tomate pentru a fi eligibili, s-a decis necesitatea extinderii perioadei de valorificare a tomatelor de la 15 iunie inclusiv până la 1 iulie inclusiv.

De asemenea, se va corela termenul de valorificare cu celelalte termene prevăzute de actul normativ, respectiv termenul de depunere a documentelor justificative și de întocmire de către Direcția pentru Agricultură Judeţeană a situației centralizatoare cu sumele reprezentând ajutor de minimis.

Astfel, actul normativ aprobat prevede: valorificarea producției până la data de 1 iulie inclusiv; depunerea la DAJ a documentelor justificative care atestă valorificarea producției și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, până la data de 15 iulie inclusiv; întocmirea de către Direcția pentru Agricultură Judeţeană și transmiterea situației centralizatoare a sumelor reprezentând ajutor de minimis la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 iulie 2020.