Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ până la data de 31 iulie 2019.

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică. Solicitanții eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale-reşedinţe de judeţ, iar suma alocată sesiunii de finanţare este de 92 de milioane de lei.

Finanţarea se acordă în proporţie de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant.

„Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, acestea fiind publicate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro). Suma maximă finanţată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 de lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile”, informează AFM.