În urma consultărilor realizate în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, ADR Sud Muntenia prelungește termenul de depunere a fișelor de proiecte pentru domeniile considerate strategice care vor obține suport financiar în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020.

Astfel, până la data de 28 august 2020, ora 14:00, autoritățile publice din regiunea Sud Muntenia pot depune fișele proiectelor de infrastructură în domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau drumuri de legătură, centre de agrement, baze turistice sau tabere școlare, precum și de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic mobilitate urbană.

Documentul este disponibil pe site-ul destinat planificării perioadei de programare 2021-2027, secțiunea Planificare regională > Planificare regională 2021-2027 > Documente 2021-2027, titlul Documente, link:,http:// https://www.adrmuntenia.ro/…/Corrigendum%20privind%20prelun… sau pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, mfe.gov.ro.