Termenul de depunere a proiectelor în cadrul Ghidului specific aferent Priorității de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri (varianta consolidata) a fost prelungit până la data de 9 iulie 2018, ora 12:00.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a prelungit termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri), POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării) aferente Axei prioritare 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorităţii de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Ghidul solicitantului consolidat, precum și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 4727/3.05.2018 pot fi consultate pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program>Axe>Axa2, link> https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Această prioritate de investiții este în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020, în ceea ce privește crearea Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului care vizează finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale.