Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 C – Iluminat public a fost afişat online spre consultare publică. Această axă prioritară va finanţa investiţii în creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice deţinute şi ocupate atât de autorităţile locale, cât şi de autorităţile centrale, a clădirilor rezidenţiale, a sistemelor de iluminat public, precum şi investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în mediul urban, bazate pe planuri de mobilitate urbană durabilă. În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică, România are obligaţia de a renova anual 3% din suprafeţele deţinute sau ocupate de autorităţile centrale.

În cea mai mare parte, clădirile deţinute de autorităţile publice centrale sunt localizate în Regiunea Bucureşti – Ilfov, regiune inclusă în categoria regiunilor mai dezvoltate. În acest context, investiţiile promovate prin această axă prioritară vor contribui la îndeplinirea ţintei anuale de renovare a României ce derivă din îndeplinirea obligaţiilor naţionale ale Directivei Uniunii Europene privind eficienţa energetică.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până la data de 13 decembrie 2017. Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 de euro și maximum 5.000.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile. Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe website-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia -http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020> Program>Axe>Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.