Luni, 2 martie, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a relansat apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
Apelul este competitiv și a fost relansat în vederea utilizării alocării financiare disponibile în cadrul PI 2.2. În acest context, regiunii Sud Muntenia îi revine o alocare în valoare de 38,67 de milioane de euro.
Proiectele pot fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS, începând cu data de 4 mai 2020, ora 12:00, până la data de 4 iunie 2020, ora 12:00. Sunt considerate eligibile, societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Investițiile eligibile pentru cofinanțare includ: investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri şi expoziții internaționale, misiuni comerciale).
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 de euro și maximum un milion de euro.
Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-2/static/1197 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.