Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția de Asistență Socială, a anunţat că a fost reluată distribuția (etapa a III-a) a alimentelor în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2015-2016. Începând din această săptămână, beneficiarii din cadrul POAD 2015 – 2016 se pot prezenta la Căminul de Bătrâni “Sfântul Antim Ivireanul”, pentru ridicarea ajutoarelor alimentare. În stoc se află în acest moment 2.402 de cutii. Pachetele vor fi distribuite în ordinea sosirii. Pe listele inițiale au fost înscriși 5.739 de beneficiari, fiecare dintre aceștia urmând a primi câte două cutii cu alimente. Produsele alimentare ce se regăsesc într-o cutie sunt: zahăr (un  kilogram), mălai (două kilograme), făină (un kilogram), orez (un kilogram), paste făinoase (400 de grame), fasole (500 de grame), pastă de tomate (400 de grame), conservă carne de vită (300 de grame), pate de ficat (200 de grame) și ulei (doi litri). Beneficiarii, la ridicarea alimentelor, trebuie să prezinte documentele care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile defavorizate. În prima etapă au primit ajutoare persoanele înscrise pe listele iniţiale. În a doua etapă au primit cei trecuţi pe listele suplimentare, iar în cea de-a treia etapă, potrivit unei adrese transmise de Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi, vor primi ajutoare cei înscrişi pe lista iniţială, în ordinea sosirii. Pentru a putea primi aceste ajutoare, persoanele beneficiare de venit mimim garantat (ajutor social) şi ASF (Alocație de Susținere a Familiei) trebuie să prezinte dispoziţia scrisă a primarului/sau mandatul poştal şi copie de pe cartea de identitate (adulți) sau certificatul de naștere pentru copii.

Documentele menționate trebuie să fie valabile la data distribuţiei ajutoarelor alimentare. Persoanele, care fac parte din mai multe categorii de persoane defavorizate, beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparțin la data distribuției ajutoarelor. Distribuţia pe listele iniţiale se face în ordinea prezentării beneficiarilor la centrele de distribuţie.

ajutoare