Reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi au anunţat că, în data de 17 martie 2017, Agenția Națională de Locuințe, asociația S.C. Olcocons S.R.L. Brăila (executant) și S.C. Arhipolis S.R.L. Brăila (proiectant) au semnat contractul de proiectare și execuție în vederea demarării lucrărilor de construire a locuinţelor destinate medicilor care vor să profeseze în Călăraşi. Vorbim despre un număr de 12 unități locative destinate tinerilor specialiști în sănătate care se vor construi pe terenul fostei unități militare aflată pe strada Independenței. Conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în structura devizului general al unui obiectiv de investiție se cuprinde și costul aferent realizării lucrărilor tehnico-edilitare și a sistematizării verticale. În cadrul contractului nr. 300 din data de 14 octombrie 2016 legal încheiat între Agenția Națională de Locuințe, Consiliul Județean Călărași și Direcția de Sănătate Publică din Călărași, pentru transmiterea terenului în suprafață de 2.040,88 de metri pătraţi, se menționează că unitatea administrativ teritorială Călărași, prin Consiliul Județean, realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe.