La Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei s-au semnat protocoalele de predare-primire a amplasamentelor și asigurarea condițiilor pentru: construire bază sportivă de tip 1 în Zona Roșiori din municipiul Drobeta-Turnu Severin (judeţul Mehedinți); construire bază sportivă de tip 1 pe strada Mihai Eminescu, nr. 51, din orașul Buziaș (judeţul Timiș); reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Urdari (judeţul Gorj); construire sală de sport școlară în satul Broșteni din comuna Aninoasa (judeţul Argeș); construire sală de sport școlară în satul Bătarci (judeţul Satu Mare);

construire sală de sport școlară în satul Spanțov (judeţul Călărași).

Totodată, pentru sala de sport școlară din comuna Lipovăț (judeţul Vaslui), a fost semnat protocolul de predare-primire, ca urmare a efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Proiectele sunt finanțate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Națională de Investiții – Programul național de construcții de interes public sau social.