Consilierii locali au votat Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip ANL, situate pe raza municipiului nostru şi aflate în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) Călăraşi. Locuinţele ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora. Vânzarea locuinţelor ANL se realizează la solicitarea chiriaşului după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în conditiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

La preţul locuinţelor va fi aplicat un comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinţei. De asemenea, la preţul de vânzare al locuinţelor se va aplica amortizarea ce reprezintă valoarea calculată în conformitate cu prevederile art.14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008. Amortizarea se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţelor ANL până la data vânzării. Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către Comisia pentru vânzarea locuinţelor ANL constituită la nivelul SPCTAFL Călăraşi şi se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită desfăşurată efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării. Preţul stabilit este de 1.758,88 lei/mp cu TVA. Vânzarea locuinţelor ANL se poate face cu achitarea integrală a preţului final sau în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

 Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a putea cumpăra un ANL

Pentru a putea cumpăra o locuinţă, chiriaşul nu trebuie să figureze cu debite la plata chetuielilor de întreţinere şi la chirie. De asemenea, titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37.00 de metri pătraţi, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.ANL