Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au aprobat, în şedinţa de săptămâna trecută, proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii tarifului aferent parcărilor publice cu plată din municipiul Călărași. S-a aprobat contravaloarea tarifului aferent parcărilor publice cu plată din municipiul Călărași la valoarea de 2 lei pe oră.

Având în vedere descongestionarea traficului rutier; folosirea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente; eliberarea rețelei stradale de autovehiculele staționată neregulamentar; realizarea unor lucrări de modernizare și sistematizare a parcărilor, pentru care la nivelul administraţiei publice locale este instituit Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată prin care sunt reglementate drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce revin persoanelor fizice şi juridice care deţin în proprietate autovehicule cu privire la oprire/staţionare/parcare în parcările publice şi în alte locuri aparţinând domeniului public; precum şi atribuţiile administraţiei publice cu privire la parcarea în municipiul Călărași; se impune stabilirea tarifului aferent parcărilor publice la 2 lei pe oră.

Autoritățile administrației publice au atribuții în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule. Asigurarea staționării autovehiculelor se va face în condiții corespunzătoare, prin parcări publice cu plată prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al parcărilor publice cu plată în municipiul Călărași.

Având în vedere cele prezentate anterior consider oportun adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Călărași, Hotărârea privind stabilirea contravalorii tarifului aferent parcărilor publice cu plată din municipiului Călărași.