În data de 27 ianuarie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 2020 a modificat ghidurile solicitantului pentru Axa prioritară 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, operațiunile A – „Infrastructura de inovare și transfer tehnologic” și B – „Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice”.

Prin modificările operate, s-a avut în vedere actualizarea apelurilor de proiecte, în urma hotărârii CMPOR nr. 117/18.12.2019, precum și actualizarea cursului valutar pentru datele din MYSMIS, privind alocările apelurilor de proiecte. De asemenea, a fost introdusă mențiunea potrivit căreia gradul de acoperire a alocărilor pentru apelurile de proiecte se calculează prin luarea în considerație a cursului Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanțare.

În cazul neacoperirii alocărilor, AMPOR poate decide relansarea apelurilor de proiecte pentru sumele rămase neacoperite.

Documentele pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.