Pentru prevenirea apariţiei unor toxiinfecţii alimentare, în perioada Sărbătorilor Pascale, când în mod tradiţional consumul unor alimente de origine animală şi nonanimală creşte în mod considerabil, conducerea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călăraşi dispune intensificarea controalelor sanitare veterinare în intervalul 14 aprilie – 3 mai 2016 .     Întreg personalul de specialitate al DSVSA Călăraşi este desemnat în baza deciziei directorului executiv de a participa în echipe la acţiuni de control, în scopul verificării modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din pieţele agroalimentare, abatoare şi centre sacrificare cu activitate temporară, unităţi de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul şi, nu în ultimul rând, în târgurile de animale. Inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor verifica trasabilitatea animalelor şi modul de identificare al acestora. În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, conducerea DSVSA Călăraşi va asigura serviciu permanent la sediul instituţiei, la circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, pe baza unui program stabilit şi afişat la sediile respective. În derularea acestor acţiuni, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi va colabora cu alte instituţii judeţene: Direcția pentru Agricultură a Județului, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor şi cu autorităţile locale, cu scopul de a asigura populaţiei produse alimentare de calitate, salubre şi pentru a le proteja sănătatea. Conducerea DSVSA Călăraşi atrage atenţia că sacrificarea mieilor este admisă doar în unităţi autorizate sanitar veterinar. Carnea se va marca cu ştampila ovală şi se poate valorifica numai în unităţi autorizate sanitar veterinar. De asemenea, mieii şi iezii pot fi sacrificaţi şi în unităţi de tăiere cu activitate limitată, respectiv puncte de tăiere,  care vor fi autorizate să funcţioneze doar în perioada 21 martie – 28 aprilie 2016.

Cerere la DSVSA pentru crescătorii de ovine care doresc să amenajeze puncte de sacrificare a mieilor

Autorităţile locale, asociaţiile crescătorilor de animale, sau crescători de ovine, care doresc să amenajeze puncte de sacrificare a mieilor pentru perioada menţionată, vor depune la sediul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi o cerere care să cuprindă: datele de indentificare a solicitantului; locaţia unde se amenajează punctul de sacrificare miei, precum şi capacitatea de sacrificare şi numărul estimativ de miei care pot fi sacrificaţi. Autorizarea sanitară veterinară temporară a acestor spaţii de tăiere se va acorda în următoarele condiţii: au mai funcţionat şi în anii anteriori; asigurarea spaţiilor de cazare a mieilor înainte de sacrificare; asigurarea apei potabile (caldă şi rece) şi a unui sistem de canalizare; facilităţi de colectare a subproduselor rezultate în urma sacrificării şi a materialelor de risc (splină şi ileonul) şi dirijarea acestora pentru distrugere şi este asigurată asistenţa de specialitate. Carnea se marchează cu ştampilă rotundă şi se poate valorifica numai direct la consumatorul final. Cetăţenii care achiziţionează miei vii din târguri îi pot sacrifica numai în astfel de spaţii autorizate sanitar veterinar, fiind interzisă sacrificarea în locuri neaprobate sanitar veterinar. Activitatea acestor unităţi de sacrificare va fi supravegheată permanent de medicii veterinari repartizaţi şi împuterniciţi de conducerea DSVSA Călăraşi. Transportul mieilor la unităţile de sacrificare se va face cu mijloace de transport autorizate. Este obligatoriu ca mieii să fie crotaliaţi, însoţiţi de documente de mişcare, iar crotaliile de la mieii sacrificaţi vor fi predate medicului veterinar pentru a fi operaţi în baza naţională de date.   Comercializarea produselor din lapte   Producătorii agricoli, crescătorii de animale, pot valorifica produse din lapte (caş, telemea, urdă, brânză) în spaţii autorizate sanitar veterinar. De asemenea, produsele trebuie să fie obţinute din lapte crud, în condiţiile respectării normelor de sănătate şi igienă, iar laptele să provină de la animale sănătoase. Totodată, producătorul trebuie să deţină: document de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzare directă şi sau, vânzare cu amănuntul, eliberat de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi; certificat de producător eliberat de primăria din localitate vizat de medicul veterinar zonal; fişă de sănătate a animalelor vizat de medicul veterinar şi carnet de sănătate al producătorului cu viza medicului de familie.   Ouăle şi produsele din ouă   Valorificarea ouălor de consum se poate face numai în spaţii şi unităţi autorizate şi supuse controlului sanitar veterinar. Se interzice comercializarea ouălor care nu sunt marcate, cu: ţara de provenienţă, codul unităţii producătoare, data producerii (ziua, luna si anul), indici de standard de comercializare şi cifra sistemului de creştere, care se aplică pe fiecare ou. Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă. Păstrarea ouălor se face în frigider sau încăperi cu temperatura de 4 -14 grade Celsius.   Peştele şi produsele din peşte   Peştele se poate valorifica în stare vie, refrigerată, congelată, sărată, uscată, afumată, marinată, conservată, cu respectarea următoarelor condiţii: comercializarea acestor sortimente este admisă numai în unităţi specializate sau secţii ale magazinelor alimentare înregistrate sanitar veterinar; se păstrează în spaţii frigorifice sau în vase speciale cu apă (peştele viu) cu respectarea parametrilor de temperatură în funcţie de sortimentul supus comercializării, iar sortimentele de peşte trebuie să fie însoţite obligatoriu de certificat de conformitate privind calitatea, originea acestuia şi valabilitatea, eliberat sub responsabilitatea operatorului economic furnizor. Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon etc. se pot comercializa numai în spaţii amenajate şi autorizate sanitar veterinar. Se interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală şi non-animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiţii adecvate de igienă şi siguranţă alimentară.