În urma aplicării noii Legi a salarizării, salariile personalului medical vor înregistra creșteri semnificative. Potrivit unei informări a Ministerului Sănătăţii, creşterile salariale prevăzute de Legea cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului medical din fonduri publice, se aplică în două etape: începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% faţă de nivelul acordat în luna decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate în plată la 31 decembrie 2017; începând cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor și asistenților medicali cresc la nivelul salariilor de bază stabilite la nivelul anului 2022. În acest context, începând cu data de 1 martie 2018, salariile brute de bază a medicilor şi asistenţilor medicali vor crește față de luna ianuarie 2018, cu procente cuprinse între 70 și 172.

„Dacă salariile personalului medical vor ajunge în foarte scurt timp la nivelul altor state dezvoltate din Uniunea Europeană, trebuie să oferim şi servicii medicale la nivel european. Sunt convinsă că nu este doar aşteptarea mea, ci a tuturor pacienţilor care au nevoie de un act medical de calitate atunci când ajung la spital”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Exemple de creşteri ale salariilor brute de bază: medic rezident anul III unităţi sanitare clinice: 103% (8.343 de lei); medic primar, anatomie patologică şi medicină legală: 71% (20.234 de lei); medic rezident anul I, servicii de ambulanţă/compartimente de primire urgenţe/secţii/compartimente de ATI: 106% (7.098 de lei); asistent medical, studii superioare, servicii de ambulanţă/compartimente de primire urgenţe/secţii/compartimente de ATI: 67% (5.545 de lei); medic primar, unităţi sanitare neclinice: 172% (15.254 de lei); asistent medical PL, unităţi sanitare neclinice: 70% (4.794 de lei). De asemenea, medicii rezidenţi, în funcţie de specialitate şi gradul de pregătire, vor beneficia de creşteri ale salariului de bază (nete)  între 151% şi 287%. Eşalonat, până în anul 2022, vor beneficia de creşteri salariale şi alte categorii de personal sanitar, ca de exemplu: salariu brut – infirmieră din unităţi sanitare neclinice: 145% (4.420 de lei); ambulanţieri: 99% (5.143 de lei); logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social, din unităţi clinice: 82% (5.303 lei).

“Conform Legii salarizării, se acordă o creştere de 25% a salariului brut, ca acesta să nu depăşească nivelul stabilit de lege pentru anul 2022. Abordarea unitară a legii salarizării pe fiecare domeniu de activitate a determinat unele ajutări ale salariilor. Astfel, salariile au fost ajustate, în plus sau în minus, astfel încât să se încadreze în grila de salarizare prevăzută de legea în vigoare. De exemplu, în anul 2016, salariile farmaciştilor au fost aduse la nivelul salariilor medicilor, iar pentru a ajunge la nivelul de salarizare prevăzut de lege, s-au aplicat mariri ale salariului brut în proporţie mai mic de 25%. De asemenea, Legea salarizarii impune alinierea din punct de vedere al salarizării pentru funcţii similare ocupate în instituţiile statului, cum este cazul funcţiilor de conducere din cadrul Ministerului Sănătăţii şi serviciile publice deconcentrate ale MS (DSP). În situaţiile în care salariile au înregistrat creşteri importante  până la momentul iulie 2017, datorită unor acte normative care au acordat creşteri salariale pentru anumite segmente, s-au creat departajări artificiale între aceleaşi functii ocupate în acelaşi tip de unităţi. Este cazul Direcţiilor de Sănătate Publică, unde veniturile erau mult mai mari decât ale celor care ocupă funcţii similare în serviciile publice deconcentrate ale celorlalte ministere. Biologii, biochimiştii şi fizicienii din cadrul DSP au beneficiat de o  creştere a salariilor în ianuarie 2017, când au fost echivalaţi la nivelul a 75% din salariile personalului de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). De asemenea, de creştere salarială cu 84% au  beneficiat, în ianuarie 2017, şi psihologii principali din cadrul DSP. Funcţiile publice de conducere de conducere din cadrul DSP-urilor (director executiv, director executiv adjunct) vor fi aliniate cu funcţiile similare de la nivelul  celorlalte ministere. În contextul alinierii veniturilor salariale la nivelul anului 2022, s-au operat ajustări ale veniturilor şi în cadrul  aparatului central pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere din categoria înalţilor funcţionari publici, funcţii publice de conducere de director general, director şi adjuncţii acestora şi şef birou. Facem precizarea că regulamentul de sporuri pentru personalul din sistemul sanitar este în dezbatere şi vor avea loc întâlniri cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale reprezentative la sediul Ministerului Sănătăţii. Acest regulament va fi produsul unor consultări reale, înainte să fie înaintat Guvernului în vederea aprobării. Beneficiarul acestui regulament va fi personalul medical. Pentru personalul TESA şi muncitori există reglementare distinctă, aprobată prin Hotărâre de Guvern, care nu se aplică în anul 2018, când categoriile beneficiare vor încasa cuantumul sporului avut în decembrie majorat cu 25%”, se arată într-o informare a Ministerului Sănătăţii.