În perioada martie – aprilie 2017, Asociația InfoCons a realizat un studiu la nivelul primăriilor din județul Călărași cu privire la alocarea bugetară aferentă cheltuielilor administrative (salarii, salubritate, energie electrică asigurări), raportate la anul 2016 şi primul trimestru al anului 2017.

Cheltuieli privind personalul angajat

La nivelul celor 45 de unităţi administrative-teritoriale şi-au desfăşurat activitatea 1.669 de angajați, pentru care a fost alocat un fond de salarii total în cuantum de 66.013.161 de lei. Salariul mediu lunar per angajat este de 2.636,8 lei. Din punct de vedere al numărului de angajați, în cadrul comunei Luica, zece angajați au un salariu mediu lunar în valoare de 3,547,01 lei, iar în municipiul Olteniţa 156 de angajaţi au un salariu mediu lunar în valoare de 1.623,93 de lei. Salariul mediu lunar per angajat este de 1.224,76 de lei pentru cei 35 de angajați ai Primăriei Comunei Ștefan Vodă, 12.751,35 de lei, pentru cei 37 de angajaţi la Primăria Dragalina.

Cheltuielile de consum

Cheltuielile de consum au însumat 30.900.744,93 de lei. Cele mai mari costuri au fost înregistrate pentru: salubritate – 11.369.789,18 lei; energie electrică – 9.898.556,66 de lei; combustibil – 2.655.372,97 de lei. Cele mai mici costuri au fost pentru: asigurări bunuri mobile/imobile – 9.894 de lei; achiziție semnătură electronică – 177.609,35 de lei; abonamente la diverse publicații – 241.983,05 lei.

Cheltuielile lunare raportate la numărul de angajați

Din punct de vedere al cheltuielilor lunare, 238.60 de lei este media lunară per angajat alocată în comuna Dorobanțu, cu un număr de 43 de persoane angajate, 5316.65 de lei este media lunară per angajat care a fost alocată în Călărași, pentru un număr de 140 de salariați. În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, pentru zece dintre aceştia cheltuielile sunt în valoare de 1263.74 de lei. 156 de angajați au un raport al cheltuielilor diverse raportat la numărul de salariați în valoare de 1049.77 de lei. Cât despre alocările bugetare pentru investiții, primăriile au distribuit sume cuprinse între 130.000 de lei (Primăria Ciocănești) și 17.084.172 de lei (Primăria Chirnogi). Principalele investiții au fost alocate pentru: reabilitarea și modernizarea drumurilor; reabilitarea, modernizarea și extinderea grădinițelor și școlilor; reabilitarea, extinderea și amenajarea sistemului de apă și canalizare.
Studiul face parte dintr-un proiect de informare asupra produselor comercializate atât pe piața românească, cât și pe cea europeană şi este derulat de InfoCons – Organizație Națională pentru Protecția Consumatorilor (membră cu drepturi depline în cadrul consorțiului I.C.R.T. (International Consumer Research & Testing) pentru produse și servicii la standarde europene), pentru ca alegerea cetățeanului consumator să fie făcută în cunoștință de cauză.