În perioada 15 – 19 februarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, transport marfă, fabricarea sticlei, baruri şi restaurante, asistenţă medicală, alte domenii de activitate.
Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: neacordarea drepturilor salariale; lipsa programării concediilor de odihnă; lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de încetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit; neacordarea repausului săptămânal; neevidenţierea orelor prestate; necompletarea dosarelor personale; angajatorul nu a consemnat in fişele de instruire rezultatul testărilor anuale a cunoştinţelor de SSM; angajatorul nu a asigurat în spaţiul destinat pentru pacienţi un recipient (marcat şi semnalizat) pentru aruncarea EIP-lui utilizat de pacienţi; angajatorul nu a afişat la intrare şi în locuri vizibile reguli de conduită obligatorii pentru pacienţi/vizitatori; evaluarea riscurilor pentru prevenirea contaminării cu coronavirus şi instrucţiunile proprii pentru prevenirea contaminării cu coronavirus nu sunt semnate de administrator la rubrica „aprobat”; locul de muncă special amenajat pentru colectarea deşeurilor biologice nu este semnalizat în mod corespunzător; angajatorul a identificat riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi a actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2, dar nu are legătură cu personalul din cabinetul medical, făcându-se referire la personalul care desfăşoară activitatea de vânzare etc.; planul de prevenire şi protecţie revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru coronavirus) nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare; angajatorul nu a afişat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; angajatorul nu a stabilit o procedură privind păstrarea/depozitarea/distrugerea EIP-lui utilizat; instrucţiunile proprii nu cuprind reglementări SSM privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale; nu s-au prezentat tematicile privind instruirea periodică SSM pe anul 2021 (ultima instruire periodică s-a efectuat în luna decembrie 2020). La întocmirea tematicilor privind instruirea periodică SSM pe anul 2020 nu s-a ţinut seama de toate activităţile complementare desfăşurate de către lucrători (de exemplu: curăţenie) pentru care s-au întocmit IPSSM (n.r. – instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă); tematica anuală pentru instruirea periodică a personalului nu a fost revizuită şi completată cu instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind riscurile de infectare şi de răspândire cu SARS-CoV-2; la nivelul depozitului cu substanţe de protecţia plantelor nu este asigurată semnalizarea de securitate în zona de colectare a deşeurilor chimice periculoase; în curtea depozitului nu sunt stabilite culoare speciale de acces în incinta depozitului şi de circulaţie pentru angajaţi în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă; nu a fost respectată procedura întocmită pentru utilizarea recipientelor speciale pentru transvazarea substanţelor periculoase (au fost utilizate sticle de apă).
În cadrul controalelor, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 37 de angajatori, trei au fost sancţionaţi. Au fost dispuse 47 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului SSM au efectuat 28 de controale, 27 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 10.000 de lei. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 47 de măsuri cu termene precise de rezolvare.