În data de 25 septembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a virat 158.671.105,15 lei, în vederea decontării facturilor pentru 240 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

La nivelul județului nostru, şapte comune au primit bani prin intermediul acestui program, astfel: Alexandru Odobescu – 467.619,33 de lei; Fundeni – 333.246,96 de lei; Plătăreşti – 363.781,57 de lei; Spanţov – 118.362,28 de lei; Ştefan cel Mare – 2.900.363,84 de lei; Ştefan Vodă – 67.711,00 de lei; Vasilaţi – 246.011,27 de lei.

PNDL, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul Național de Dezvoltare Locală are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.