În data de 30 iunie 2020, a fost publicat Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 3325/2072/2020 prin care a fost modificată Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație.

Astfel, potrivit ordinului semnat de cei doi miniştri, schema de ajutor de stat va fi aplicată de MLPDA până la data de 30 iunie 2021, bugetul aferent schemei este de 743 de milioane de lei.

Schema de ajutor de stat reglementează condiţiile de acordare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: alocarea din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei (art. 3 alin. (4) din O.G. nr. 36/2006);

alocarea de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif (art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006).

Astfel, pentru perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, bugetul de 743 de milioane lei se va împărți din bugetele celor 46 de unităţi administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat, printre acestea aflându-se şi Primăria Municipiului Călăraşi, la nivelul cărora au fost aprobate prin hotărâre a consiliului local, sume mai mici la facturarea energiei termice livrate populaţiei sau, după caz, pentru acoperirea pierderilor induse din prestarea serviciului public.

„Schema de ajutor de stat conferă autorităţilor administraţiei publice locale posibilitatea să susţină, în continuare, un preţ suportabil pentru populaţie la energia termică, în vederea pregătirii pentru sezonul rece 2020-2021. Această măsură nu scuteşte autorităţile administraţiei publice să întreprindă toate demersurile pentru modernizarea sistemului de termoficare. Am susţinut, de fiecare dată, faptul că cetăţenii trebuie să beneficieze de servicii publice de cea mai înaltă calitate, iar în cazul sistemelor de încălzire în sistem centralizat este nevoie de eficientizare”, a declarat Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.