Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgență Călărași, având în vedere: adresa Inspectoratului Școlar Județean Călărași cu nr. 3319/2020, privind propunerea de aprobare a schimbării scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul roșu, pentru unitatea școlară Școala Gimnazială „Mircea Nedelciu” Fundulea, inclusiv pentru structurile aferente ale acesteia: Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Fundulea, Grădinița cu Program Normal nr. 2 Crângu, Școala Gimnazială nr. 1 Gostilele și Grădinița nr. 3 Gostilele; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; dispozițiile art. 4 lit. e) din Ordinul comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; prevederile art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată; dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004, hotărăşte

modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul roșu, pentru unitatea școlară Școala Gimnazială „Mircea Nedelciu” Fundulea, inclusiv pentru structurile aferente ale acesteia: Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Fundulea, Grădinița cu Program Normal nr. 2 Crângu, Școala Gimnazială nr. 1 Gostilele și Grădinița nr. 3 Gostilele.

De asemenea, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călărași, având în vedere: adresa lnspectoratului Școlar Județean Călărași cu nr. 3723/2020, privind propunerea de aprobare a schimbării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul roșu, pentru unitatea școlară Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea, inclusiv pentru structura aferentă a acesteia Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Fundulea și în scenariul verde, pentru unitățile școlare Școala Gimnazială Nr. 1 Nicolae Bălcescu (Preasna) și Școala Gimnazială Nr. 1 Radu Vodă; adresa Direcției de Sănătate Publică din Călărași cu nr. 7748/2020, privind incidența cumulativă pe ultimele 14 zile în județul Călărași; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; dispozițiile art. 4 lit. e) din Ordinul comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; prevederile art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată; dispozițiile Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004; hotărăşte modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul roșu pentru unitatea școlară Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea, inclusiv pentru structura aferentă a acesteia Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Fundulea și în scenariul verde, pentru unitățile școlare: Școala Gimnazială Nr. 1 Nicolae Bălcescu  (Preasna) și Școala Gim nazială Nr. 1 Radu Vodă.

Scenariul 3 (roşu) presupune participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.