Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgență Călăraşi, având in vedere: adresa lnspectoratului Școlar Județean Călărași cu nr. 3995/2020, privind propunerea de aprobare a schimbării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor începând cu data de 13 octombrie 2020, pentru unitatea școlară Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași în scenariul galben și pentru unitatea școlară Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocănești în scenariul roșu; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; dispozițiile art. 4 lit. e) din Ordinul comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului Educației şi Cercetării și al Ministerului Sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; prevederile art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată; dispozițiile Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, func\ionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004; a hotărât: se modifică scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor începând cu data de 13 octombrie 2020, pentru unitatea școlară Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași în scenariul galben și pentru unitatea școlară Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocănești în scenariul roșu.

Conducerile instituțiilor/entităților publice din județul Călărași vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Scenariul galben, cel privind un risc mediu, presupune între unul şi trei persoane detectate pozitiv cu noul coronavirus la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. În acest caz, prioritate să meargă la şcoală vor avea preşcolarii, elevii din clasele 0 – 4, dar şi elevii din anii terminali. Restul claselor vor face ore online, însă vor merge şi la şcoală, prin rotaţie.

Scenariul roșu, considerat de avarie, înseamnă că într-o localitate sunt mai mult de trei persoane depistate pozitiv la mia de locuitori în ultimele 14 zile. În acest caz, şcoala se închide de tot, iar orele se vor face online.