Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgență Călărași, având în vedere: adresa Inspectoratului Școlar Județean Călărași cu nr. 3871/2020, privind propunerea de aprobare a schimbării scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul verde începând cu data de 6 octombrie 2020, pentru unitatea școlară, Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu, inclusiv structurile aferente ale acesteia; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; dispozițiile art. 4 lit. e) din Ordinul comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității  în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; adresa Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției nr. 142716/2020 privind avizul favorabil pentru măsura purtării obligatorie a măștii de protecție pe o rază de 100 de metri în jurul unităților de învățământ, precum și în perimetrul acestora; prevederile art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată; dispozițiile Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004, hotărăşte modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în scenariul verde pentru unitatea școlară, Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu, inclusiv structurile aferente ale acesteia.

Scenariul 1 (verde) presupune participarea zilnică a tuturor preşcolari şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.