Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a semnat 59 de noi contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, în valoare totală de 407.179.682,30 de lei, care vizează: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşul Lipova (judeţul Arad)- 5.374.051,12 lei; construire sală de sport, sat Drajna de Jos, comuna Drajna, judeţul Prahova – 5.252.541,64 de lei; reabilitarea, extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale „Diaconu Coresi”, oraş Fieni, judeţ Dâmboviţa – 18.710.156,14 lei; realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona „Pintea Viteazu”, municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş – 22.861.403,68 lei; extindere şi reabilitare Şcoală Gimnazială în localitatea Găneşti, comuna Găneşti, judeţul Mureş – 7.193.078,82 de lei; reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, oraş Zlatna, judeţul Alba – 11.597.747,03 lei; reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială nr. 5, municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi – 1.981.498,90 de lei; extindere corp şcoală şi sală de sport la Şcoala Gimnazială „Regele Ferdinand”, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu – 11.768.693,46 de lei; consolidarea şi refuncţionalizarea clădirii corpului O a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, judeţul Iasi – 14.524.034,78 de lei; reabilitare, modernizare, extindere (prin desfiinţare corpuri anexa C2, C3, C4) şi dotare Şcoala Gimnazială „Prof. Lucian Pavel”, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi – 14.719.674,40 de lei; reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos” din oraşul Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita – 13.199.115,65 de lei; reabilitare, modernizare, dotare şi extindere (prin desfiinţare corp C2) Şcoala Gimnazială nr. 4, municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa – 14.015.976,92 de lei; modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Roşia de Secaş, corp A şi corp B, strada Principală, nr. 282, localitatea Roşia de Secaş, judeţul Alba – 3.103.027,35 de lei; extinderea şi modernizarea Şcolii Primare Şoard din comuna Vînători, judeţul Mureş – 4.333.810,08 lei; reabilitare Şcoală Gimnazială Zau de Cîmpie, clădire cu clasele V-VIII comuna Zau de Cîmpie, judeţul Mureş – 3.295.297,02 lei;

desfiinţare clădire existentă Şcoala primară şi construcţie clădire nouă, proiect cu destinaţia de Şcoala primară, regim de înălţime P+1E, judeţul Giurgiu – 4.621.454,05 lei; revitalizarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din zona urbană arondată Şcolii Singidava, judeţul Alba – 27.115.037,11 lei; modernizare şcoală generală cu clasele I – VIII, localitatea Loman, comuna Săsciori, judeţul Alba – 3.829.143,43 de lei; proiect integrat privind îmbunătăţirea de servicii educaţionale şi culturale şi a spaţiilor publice urbane în oraşul Tauţii Magheraus, judeţul Maramureş – 15.197.994,94 de lei; reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 din oraşul Pucioasa şi îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane din zonă, judeţul Dâmboviţa – 14.279.798 de lei; revitalizarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din zona urbană arondată şcolii Iosif Pervain, judeţul Alba – 15.353.536,61 de lei; îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşul Plopeni, judeţul Prahova – componenta A „Modernizare şi dotare grădiniţă ‘Frunza de stejar’ în oraşul Plopeni, judeţul Prahova”, înfiinţare creşă în oraş Plopeni, judeţul Prahova, , componenta B amenajare spaţii verzi în oraşul Plopeni, judeţul Prahova – 12.690.138,77 de lei; modernizarea infrastructurii rutiere şi de servicii pentru creşterea calităţii vieţii în oraşul Jibou, judeţul Sălaj – 25.622.026,35 de lei; îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţei în oraşul Slănic, judeţul Prahova – 10.339.430,03 lei; dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală, judeţul Călăraşi – 5.022.672,42 de lei; modernizarea, reabilitarea şi echiparea Liceului Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi – 3.060.187,53 de lei; reabilitarea Liceului Tehnologic Jidvei – 3.674.365,62 de lei ; reabilitarea Colegiului Tehnic „Batthyany Ignac”, din municipiul Gheorgheni – 16.734.848,26 de lei; reabilitarea şi extinderea Liceului Tehnologic Corund, clădirea cu clasele I-VIII – 5.500.582,83 de lei; reabilitare, modernizare, extindere şi echipare Şcoala Gimnazială din satul Gura Ocniţei, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa – 7.962.850,36 de lei; reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita – 7.638.126 de lei; reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Fîntînele, judeţul Mureş – 6.899.223,95 de lei; lucrări de intervenţie la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ocland – 3.694.590,59 de lei.