Primăria Municipiului Oltenița a anunțat începerea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri anexa C2, C3, C4) şi dotare Școala Gimnazială ‘Prof. Lucian Pavel’, municipiul Oltenița, județul Călărași”.
Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 este implementat de către UAT Municipiul Olteniţa și are o valoare totală de 14,719,674.40 de lei, din care 11,971,747.87 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. POR 2014 – 2020 este implementat la nivel național de către
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează
implementarea acestui proiect în Regiunea Sud-Muntenia.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 22 decembrie 2020 – 30 aprilie 2023.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor din unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială „Prof. Lucian Pavel” din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, în vederea creşterii performanţelor elevilor şi a reducerii abandonului şcolar, iar obiectivele specifice ale proiectului sunt: reabilitarea a 15 săli de clasă şi a trei laboratoare complet utilate prin reabilitarea corpului de şcoală existent, care vor deservi un număr de 341 de elevi; extinderea sălii de sport (împreună cu anexe) până la o suprafaţă de 1.077 metri pătraţi necesară pentru buna desfăşurare a orelor de educaţie fizică.