În data de 22 aprilie 2021, elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din municipiul Călărași au participat la o acțiune prilejuită de Ziua Pământului. Au purtat discuții pe teme de mediu, au realizat prezentări și au urmărit materiale audio-video. Aceștia s-au unit sub deviza – „Răspunzători pentru viitor!”. Coordonatoarea acțiunii a fost profesoara Liliana Stoiculescu.
De asemenea, și Grădinița cu Program Prelungit (GPP) „Voinicel” din municipiul Călărași a marcat Ziua Pământului prin mai multe activități educative. În acest sens, preșcolarii au confecționat și construit „Planeta Pământ”, au vizionat un material educativ ușor de înțeles pentru vârsta lor, au plantat pomi în curtea grădiniței, au desenat și colorat. Copiii au fost implicați în activităţi atractive, prin care să înțeleagă importanța unui pământ curat, pentru sănătatea oamenilor, pentru viitorul lor.
„Este important să-i învățăm pe copii cum pot proteja și ocroti natura păstrând pământul curat”, a declarat coordonatoarea activităților, profesoara Aurelia Voicu.
Cu ocazia Zilei Pământului, tema propusă pentru anul 2021 este „Restore the Earth”. Astfel, ni se cere să readucem Pământul la forma sa curată, sănătoasă. Protecția mediului este o problemă fundamentală a lumii contemporane. Elementul principal legat de protecția mediului îl reprezintă păstrarea calității acestuia. Prin calitatea mediului înconjurător se înțelege starea acestuia la un moment dat capabilă să asigure condiții de viață adecvate oamenilor.