Școala „Nicolae Titulescu” desfăşoară proiectul „Profesori inovatori pentru o Școală Europeană”

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași derulează, în perioada 1 iunie 2017 – 31 decembrie 2018, proiectul „Profesori inovatori pentru o Școală Europeană”. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilități de formare a cadrelor didactice, domeniul Educație școlară.
Scopul principal al proiectului este inovarea strategiilor didactice ale profesorilor din ariile curriculare matematică și științe, limbă și comunicare, om și societate din cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, în vederea perfecționării procesului instructiv – educativ conform standardelor educaționale europene privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Bugetul proiectului este de 40.155 de euro. Potrivit informaţiilor furnizate de către coordonatoarea proiectului, profesoara Adriana Olaru, printre obiective se numără următoarele: îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională în domeniul tehnologiei informației și comunicării ale profesorilor la disciplinele matematică și științe, limbă și comunicare, om și societate; inovarea metodelor de predare – învățare – evaluare ale profesorilor din cele trei arii curriculare; dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin perfecționarea managementului instituțional și creșterea capacității școlii de implicare în proiecte europene.
În cadrul proiectului, 14 profesori vor beneficia de finanțare pentru participarea la trei cursuri susținute de furnizori de formare din Uniunea Europeană. Cursurile se vor desfășura în trei fluxuri, după cum urmează: Fluxul 1 (trei participanți) – cursul “Structured educational visit to Schools/Institutes and training seminar”, la Stockholm (Suedia), în perioada 8 – 14 aprilie 2018. Cursul se adresează membrilor echipei manageriale, responsabilului cu proiecte și programe europene, profesorilor implicați în proiecte la nivel European; Fluxul 2 (şase participanți) – cursul “ICT for teaching and learning”, la Valencia (Spania), în perioada 2 – 6 iulie 2018; Fluxul 3 (cinci participanți) – cursul “ICT for teaching – a practical course to incorporate Information Technology (literacy, numeracy, science etc.)”, la Dublin (Irlanda), în perioada 23 iulie – 8 august 2018. Profesorii participanți la cursurile din fluxurile 2 și 3 vor fi aleşi pe baza unei proceduri de selecție ce se va organiza în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2017, ce va fi publicată mâine, 15 iunie, pe site-ul școlii, www.scoalanicolaetitulescu.ro. Criteriile de alegere a participanților: sunt profesori titulari ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”; au competențe medii de operare pe calculator și de utilizare a internetului, atestate de deținerea certificatului ECDL; au competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel B1; sunt interesați de integrarea unor metode inovative de predare – învățare în activitatea didactică; sunt dispuși să se pregătească din punct de vedere lingvistic, cultural și tematic în vederea participării la curs; au capacități bune de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională; se angajează să disemineze cunoștintele și competențele achiziționate la nivelul catedrei din care fac parte; se vor implica în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect. În perioada septembrie – noiembrie 2017 se vor realiza activități de pregătire lingvistică (engleză) cu durata de 10 – 15 ore pentru participanții la cele trei cursuri. Pregătirea tematică și culturală se va face cu o lună înainte de efectuarea fiecărei mobilități. La finalul cursului, participanții vor primi din partea furnizorilor activității de formare un CV tip Europass, în care vor fi menționate competențele și abilitățile dobândite la cursuri și un document de mobilitate Europass. Promovarea standardelor europene în educație prin inovarea strategiilor didactice va consolida dimensiunea europeană a educației în Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, unitate de învăţământ ce a obținut în 2016, pentru a doua oară, titlul de „Școală Europeană”.