Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) organizează selecţia pentru ocuparea a 40 de posturi de experţi judeţeni (un expert pe judeţ, cu excepţia Bucureşti – Ilfov) în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607.

 

MEN derulează, în calitate de partener, proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (beneficiar) şi Ministerul Sănătăţii (partener 2), în perioada 12 septembrie 2018 – 11 ianuarie 2022. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii: 9iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei prin dezvoltarea şi pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunităţi rurale şi mic urbane cu tip de marginalizare peste medie şi severă.

Experţii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în cadrul echipelor Unităţilor Judeţene de Suport şi Supervizare, constituite la nivel judeţean şi organizate în legătură cu serviciile publice de asistenţă socială în subordinea consiliilor judeţene (DGASPC), agenţiile teritoriale de plăţi şi inspecţie socială (AJPIS), direcţiile de sănătate publică judeţene (DSP) şi centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE).

Dosarele de candidatură se depun la sediul proiectului, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale din Bucureşti, sector 1, str. Spiru Haret, nr. 10, etaj 1, camera 30, până la data de 1 noiembrie 2019, ora 14:00.