Începând cu data de 20 iulie 2018, vor intra în vigoare modificările Legii nr. 248/2005 care se referă la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin legea nr. 133/18.06.2018.

Paşaportul simplu electronic va avea valabilitatea după cum urmează: trei ani pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 12 ani; cinci ani pentru minorii cu vârsta între 12 şi 18 ani; 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, paşaportul simplu temporar se eliberează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic (în prezent redus la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii). Paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii (pe lângă cazurile prevăzute expres la literele b)-f) ale art. 171 din Legea nr. 248/2005), în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic. Aceste situaţii trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate. Costurile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare rămân neschimbate, respectiv: 96 de lei paşaportul simplu temporar; 234 de lei paşaportul simplu electronic pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 12 ani (valabilitate trei ani); 258 de lei paşaportul simplu electronic pentru minorul cu vârsta între 12 şi 18 ani (valabilitate cinci ani); 258 de lei paşaportul simplu electronic pentru persoanele majore (valabilitate 10 ani).

Mai multe detalii privind documentele necesare, modalităţile de plată a taxelor, procedura şi condiţiile în care se fac programările online pot fi obţinute pe pagina web a Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi ( www.cl.prefectura.mai.gov.ro), la secţiunea dedicată Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pe pagina de internet www.epasapoarte.ro, la secţiunile acte necesare şi programare-instrucţiuni, precum şi pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Paşapoarte.