Sesiunea de primire a proiectelor în cadrul programului “Start-up Nation România” se va închide în data de 14 iulie 2017, la ora 20:00, conform anunțului oficial publicat pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor destinate Întreprinderi Mici și Mijlocii. În cadrul acestui program, 10.000 de beneficiari vor putea primi un sprijin financiar nerambusabil de până la 44.000 de euro pentru lansarea unor afaceri noi în 2017.

 

Înscrierea proiectelor în programul “Start-up Nation România” se realizează doar electronic, în cadrul aplicației ce a devenit deja activă pe site-ul www.aippimm.ro. Programul de finanțare își propune să încurajeze spiritul antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Astfel, se urmăresc finanțarea anuală a unui număr de cel mult 10.000 de antreprenori și crearea, în cadrul sectoarelor economice prioritare, a unui număr de 20.000 de noi locuri de muncă. În cadrul apelului de proiecte ce a fost lansat la jumătatea lunii iunie, doar întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 pot depune cereri de finanțare. Acestea trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sub forma unor societăți comerciale, societăți cooperative, societăți cu răspundere limitată debutante. Sunt eligibile toate întreprinderile care au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv în regiunea București-Ilfov. În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile doar activitățile ce se regăsesc în lista publicată pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Activitățile economice cu șanse sporite de a primi finanțare sunt următoarele: producție și programare IT (codul CAEN 6201); industrii creative; servicii; comerț și alte activități.
 

Condițiile în care poți accesa programul de finanțare

 

Antreprenorii interesați de accesarea acestui program de finanțare vot pregăti documentația necesară pe baza formularelor model publicate pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor derulate de Întreprinderile Mici și Mijlocii. Normele metotologice de implementare a programului “Start-up Nation” prevăd următoarele cheltuieli eligibile, pe care antreprenorii le pot deconta: achiziția spațiilor de lucru; achiziția mijloacelor de transport; achiziția de echipamente, maşini, utilaje şi instalaţii, aparatură, instalații de măsură și control, inclusiv software necesar; achiziția de echipamente IT, birotică, mobilier, sisteme de protecție, instalații economisire energie; cheltuieli cu salariile, chiria și utilitățile necesare pentru cel mult un an de zile de la data semnării contractului de finanțare; TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitor de TVA; cursuri de antreprenoriat; comisionul solicitat de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dacă societatea va avea nevoie de garanții suplimentare pentru contractarea unui credit bancar destinat implementării proiectului; consultanță pentru pregătirea proiectului și implementarea planului de afaceri. Referitor la ce cheltuieli nu sunt eligibile, nu se vor deconta următoarele cheltuieli care, dacă intervin în implementarea proiectelor, vor fi susținute exclusiv din sursele financiare proprii ale beneficiarilor: achiziția de echipamente la mâna a doua; realizarea construcțiilor, extinderilor sau recompartimentărilor; amenajările interioare; impozite, taxe, penalități, amenzi.