Se prelungește calendarul sesiunii a treia de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 referitor la aprobarea Metodologiei  de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019.

Noua configurație a calendarului este următoarea: 14 iunie-1 august 2018, elaborarea proiectelor de manuale școlare; 9 iulie-1 august 2018, depunerea proiectelor de manuale la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), care le va transmite către CNEE în vederea evaluării; 2-16 august 2018, evaluarea proiectelor de manuale școlare și comunicarea rezultatelor în termen de 15 zile lucrătoare; 3-20 august 2018, depunerea la Registratura MEN a eventualelor contestații în termen de 48 de ore  de la comunicarea rezultatelor; 6 august-3 septembrie 2018, soluționarea contestațiilor prin organizarea procesului de reevaluare a proiectelor de manuale școlare  și comunicarea rezultatelor definitive; 7 august- 7 septembrie 2018, avizarea proiectelor de manuale școlare.

Lista disciplinelor de studiu pentru învățământul primar și gimnazial pentru care se organizează a treia sesiune poate fi consultată pe site-ul MEN, www.edu.ro.