Astăzi, consilierii locali vor dezbate proiectul de hotărâre privind stabilirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.

 Potrivit prevederilor legale în vigoare, consiliul de administraţie se constituie din şapte, nouă sau 13 membri, după cum urmează: a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din şapte membri, cu următoarea componenţă: trei cadre didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, doi reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă (prevederile se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar); b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din nouă membri, dintre aceştia patru sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; doi reprezentanţi ai consiliului local şi doi reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia şase sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; trei reprezentanţi ai consiliului local şi trei reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Potrivit anexei proiectului, Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, Colegiul Economic, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul „Danubius”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Şcoala Gimnazială „Carol I”,  Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” şi  Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” vor avea câte trei reprezentanţi ai Consiliului local. Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu”, Colegiul Agricol „Sandu Aldea”, Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă”, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Amicii” şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step” vor avea câte doi reprezentanţi ai Consiliului local. Grădiniţa cu Program Prelungit „Ţara Copilăriei”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Rostogol”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Aricel”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Voinicel”, Grădiniţa cu Program Normal nr. 10, Grădiniţa cu Program Normal nr. 11, Şcoala Postliceală Sanitară „Pompei Samarian” şi Palatul Copiilor vor avea, în cadrul consiliilor de administraţie, câte un reprezentant al Consiliului Local.