Consiliul Local al municipiului Călăraşi se reuneşte astăzi, 19 decembrie, în şedinţa ordinară, la ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi: aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire galerie comercială, regim de înălţime parter înalt, amenajare incintă, platformă parcaje, alei carosabile şi pietonale, spaţii verzi, împrejmuire, amplasare semnale publicitare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Eroilor Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, nr. 49, număr cadastral 30355; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi; modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/28.07.2016 privind constatarea componenței străzilor care fac parte din pozițiile 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi; aprobarea reţelei şcolare din municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2020 – 2021.