Consiliul Local al Municipiului Călăraşi s-a întrunit ieri, 21 septembrie, în şedinţă extraordinară pentru a aproba cinci proiecte de hotărâre pentru conferirea titlului de cetăţean de onoare. Astfel, pe ordinea de zi au fost trecute următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” post-mortem al municipiului Călărași lui Picu Șișman; Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” post-mortem al municipiului Călărași profesorului doctor Panait I. Panait; Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” post-mortem al  municipiului Călărași profesorului doctor Bogdan I. Constantin; Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” al municipiului Călărași lui Constantin Muşat; Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” al  municipiului Călărași colonelului, în retragere, Dumitru Mardare. Toate proiectele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Consilierii locali prezenţi la şedinţă au ţinut momente de reculegere pentru cei trecuţi în nefiinţă.