Consilierii locali ai municipiului Călăraşi se vor întruni astăzi, începând cu ora 14:00, în şedinţă extraordinară, pentru dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi pe anul 2016.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi a comunicat Consiliului Local suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanaţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, în suma de 42.000 de lei, respectiv pentru Căminul de Bătrâni „Sfântul Antim Ivireanul”. Consiliul Judeţean Călăraşi a repartizat Primăriei Municipiului Călăraşi suma de 231.000 de lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu CES (n.r. – Cerinţe Educative Speciale). Pentru reparaţii în şcoli, a fost repartizată suma de 110.000 de lei. Datorită creşterilor salariale, conform legislaţiei în vigoare, pentru unele instituţii subordonate se propune suplimentarea cheltuielilor salariale, iar la altele, unde fondul de salarii a fost stabilit avându-se în vedere şi posturile vacante, iar angajări nu s-au mai efectuat, se propune diminuarea acestora. La solicitarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, se propune majorarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, precum şi de capital. La propunerea Direcţiei Tehnice, se suplimentează cu suma de 100.000 de lei, poziţia bugetară privind achiziţionarea şi montarea mobilierului stradal (coşuri şi bănci), iar pentru repararea celui existent suma propusă este 88.000 de lei. Tot în cadrul capitolului de cheltuieli  întreţinere grădini şi parcuri, se propune suma de 50.000 de lei pentru panouri gard împrejmuire parcuri. În vederea încheierii lucrărilor pentru centrele sociale construite pe lângă anumite parohii, se propune suplimentarea sumelor alocate acestora. La propunerea Serviciului Cadastru, se propune realocarea fondurilor, în funcţie de posibilităţile de contractare şi realizare a serviciilor respective. Pentru reparaţii reţele apă, se propune suma de 40.000 de lei, 20.000 de lei pentru reţea apă Fundătura Cazărmii III şi 20.000 de lei pentru cămine de racord reţea de alimentare cu apă scuar strada Prelungirea Bucureşti. La solicitarea Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, se propune suplimentarea, cu suma de 100.000 de lei, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii. Pentru asigurarea plăţii serviciilor de apă şi canalizare în municipiul Călăraşi, se suplimentează cu suma de 200.000 de lei această poziţie bugetară.

Se propune suma de 70.000 de lei pentru reparaţii reţea canalizare blocuri H7, H16 şi N25, iar suma de 50.000 de lei pentru reparaţii canalizare pe strada Fundătura Cazărmii. Pentru canalizare pe strada Cloşca, Direcţia Tehnică propune suplimentarea cu 50.000 de lei. În vederea realizării unei documentaţii tehnice privind reţea canalizare pluvială pe strada Locomotivei, se propune alocarea sumei de 45.000 de lei. Pentru realizare şi montare indicatoare rutiere, se suplimentează, cu 15.000 de lei, suma alocată iniţial. Pentru întreţinere trotuare şi parcare pe strada Policlinicii (străzile Muşeţelului şi Bărăganului), se propune alocarea sumei de 150.000 de lei. Primăria Municipiului Călăraşi a primit în administrare suprafaţa de 497 de metri pătraţi. Pentru amenajarea parcării de la sediul primăriei, se propune alocarea sumei de 440.000 de lei pentru această parcare.

primarie