Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat vineri, 23 iunie, un seminar de informare privind oportunitățile de finanțare ale Programului Operațional Regional (POR), prin Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (Operațiunea A), a parcurilor științifice și tehnologice (Operațiunea B) și a IMM-urilor, în parteneriat cu ITT (Operațiunea C). Evenimentul a avut loc la sediul ADR Sud Muntenia din Călărași și a avut ca obiectiv prezentarea tipurilor de activități și beneficiari eligibili în cadrul Priorității de investiții 1.1, conform variantelor draft ale celor trei ghiduri specifice lansate spre consultare publică în lunile mai – iunie.

 

Astfel, potențialii beneficiari – entitățile juridic constituite care furnizează activități de transfer tehnologic din mediul urban și rural – pot obține finanțare nerambursabilă pentru următoarele tipuri de investiții: crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora; achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri; crearea și actualizarea platformelor de tranzacționare pentru cererea și oferta de proprietate intelectuală.

Alocările pentru regiunea Sud Muntenia aferente celor trei linii de finanțare sunt distribuite astfel: Operațiunea A: “Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic” – 10,39 milioane de euro; Operațiunea B: “Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice” – 13,44 milioane de euro; Operațiunea C: “IMM-uri, în parteneriat cu entitățile de transfer tehnologic (ITT)” – 8,67 milioane de euro. Pentru Operațiunile A și B, apelurile vor fi de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, iar, pentru Operațiunea C, apelul va fi de tip competitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor. Aceste linii de finanțare din cadrul Axei prioritare 1 au ca obiectiv principal creșterea inovării în firme, prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.

Discuții despre modalitățile de îmbunătățire a scrisorilor de intenție

 Totodată, cu această ocazie s-au purtat discuții cu reprezentanții entităților de transfer tehnologic despre modalitățile de îmbunătățire a scrisorilor de intenție depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia, în număr de 17, ce vizează înființarea/dezvoltarea de centre de transfer tehnologic și de informare tehnologică, precum și furnizarea de servicii de transfer tehnologic.

În urma acestui eveniment se va colecta o serie de recomandări de modificare a ghidurilor specifice aferente Axei prioritare 1, ce vor fi transmise în numele Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Sud Muntenia, Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional, care se va întruni la sfârșitul acestei luni, la Alba Iulia.

Reamintim că CRI Sud Muntenia este constituit astfel: ADR Sud Muntenia, în calitate de coordonator al consorțiului, și institute de cercetare – dezvoltare care operează în regiunea noastră, institute de învățământ superior de stat, acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora, institute, centre sau stațiuni de cercetare – dezvoltare ca instituții publice ori de drept public din regiunea București – Ilfov, clustere de inovare, entități de transfer tehnologic, companii mijlocii și mari care au activitate de CDI, patronate care își desfășoară activitatea în domeniile competitive ale Sud Munteniei, precum și Consilii județene.