Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar al Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, a organizat în data de 12 noiembrie 2018, la sediul instituţiei, seminarul de instruire destinat beneficiarilor de fonduri Regio, în cadrul Axei prioritare 8, Proiecte nefinalizate, Obiectiv specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special în zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii, și Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Astfel, participanții, reprezentanți ai unităților sanitare publice cu personalitate juridică, precum și ai autorităților locale, au fost instruiți cu privire la: întocmirea materialelor de publicitate, pregătirea cererilor de rambursare de către fiecare partener, procedurile de achiziții, precum și la măsurile aferente procesului de monitorizare a proiectelor.

Beneficiarii eligibili ai acestor apeluri de proiecte nefinalizate sunt: Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotărârii de Guvern nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și parteneriatele între Ministerul Sănătății și: unitățile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorități/ instituții ale administrației publice locale, unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie sau orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.