Luni, 27 aprilie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat seminarul online de informare privind promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă disponibile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), pentru proiectele ce-și propun îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri. Astfel, tematica evenimentului a vizat Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”.

În deschidere, Daniela Camelia Traian, director adjunct Direcția Dezvoltare și Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia, a precizat că „evenimentul este primul dintr-o serie de patru ce se vor desfășura online, până la sfârșitul lunii aprilie, și constituie modalitatea prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în contextul actual, se pune la dispoziția solicitanților de finanțare nerambursabilă, în vederea asigurării dezvoltării regionale durabile, prin susținerea mediului privat”.

În continuare, a fost realizată o informare cu referire la situația proiectelor depuse până la această dată la nivelul regiunii Sud Muntenia, a fost prezentată arhitectura instituțională privind finanțarea nerambursabilă în viitorul exercițiu financiar, cu evidențierea punctelor de interes pentru mediul privat, precum și activitatea desfășurată de ADR Sud Muntenia în vederea pregătirii viitoarei perioade de finanțare, respectiv actualizarea documentelor strategice.

În cadrul întâlnirii realizate prin intermediul aplicației ZOOM, participanții, reprezentanți ai mediului privat, au fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate a solicitanților și a proiectelor, la condițiile de accesare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectelor, fie că este vorba de ajutorul de stat regional, fie de ajutorul de minimis. Totodată, au fost prezentate actele normative emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional în vederea reglementării procesului de evaluare, selecție și contractare în contextul generat de starea de urgență decretată, precum și clauzele specifice de finanțare a proiectelor al căror scop este îmbunătățirea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

Pentru acest apel competitiv de proiecte, regiunea Sud Muntenia beneficiază de un buget de 38,67 de milioane de euro, proiectele putându-se încadra între valorile eligibile de minimum 200 de mii de euro, respectiv de maximum un milion de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului (martie 2020).

Aplicațiile vor fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS, în perioada 4 mai, ora 12:00 – 4 iunie 2020, ora 12:00.

Pot beneficia de finanțare nerambursabilă societățile care, conform Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Informările au fost urmate de o sesiune interactivă în cadrul căreia participanții au putut solicita informații specifice cu privire la punctele de interes aferente proiectelor de investiții ce urmează a fi elaborate, în vederea evaluării, respectiv contractării.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia promovează oportunitățile de finanțare prin Regio și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.