Pe perioada stării de alertă, în vederea reluării, graduale, a activității de relații cu publicul, Serviciul de Evaluare Complexă pentru Persoanele Adulte cu Handicap (SECPAH) Călărași ține cont de mai multe măsuri organizatorice, care respectă prevederile legale în vigoare.

La sediul în care funcţionează SECPAH (Bloc Confort), s-a organizat la punctul de acces în instituție un spațiu adecvat, necesar primirii beneficiarilor serviciului, astfel încât să se asigure respectarea distanţei minime de 2 metri, între oricare două persoane apropiate.

Personalul Serviciului de Evaluare Complexă pentru Persoanele Adulte cu Handicap Călărași, care se ocupă de primirea publicului, în perioada stării de alertă, va fi programat, prin rotație, în baza unui grafic aprobat de conducerea instituției și va fi instruit în vederea desfășurării acestei activități, întocmindu-se un proces verbal de instruire în acest sens, zilnic.

În perioada desfășurării programului de primire a publicului, între orele 09:00 și 14:00, câte doi angajați ai serviciului sunt programați să se ocupe de această activitate, procedând la legitimarea beneficiarilor, completarea în registre specifice a datelor acestora (numele și prenumele, documentul de identitate prezentat, adresa de domiciliu, temperatura înregistrată ca urmare a realizării triajului epidemiologic).

Beneficiarii vor completa o declarație pe propria răspundere cu privire expunerea lor la factorii de risc de contaminare cu COVID-19, la persoanele cu care au intrat în contact și care au fost suspecte de a fi infectate cu acest virus.

Zilnic, la începerea programului de lucru, întreg personalul angajat în cadrul SECPAH Călărași este supus triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii în punctul de acces în incinta, triaj realizat de către personalul responsabilizat în acest sens.

La intrarea în instituție se procedează la dezinfectarea obligatorie a mâinilor, înaintea intrării în spaţiile de lucru, fiind puse la dispoziția personalului și beneficiarilor recipiente cu dezinfectanți.

În incinta Serviciului de Evaluare Complexă pentru Persoanele Adulte cu Handicap Călărași nu este permis accesul beneficiarilor care nu poartă echipamentul de protecție prevăzut de legislația în vigoare, însemnând masca de protecție și mănuși, acestea fiind obligatorii în spații închise.

Personalul responsabil cu desfășurarea activității de relații cu publicul are obligația să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 de grade Celsius.

În desfășurarea activității de relații cu publicul se va urmări cu prioritate evitarea aglomerării de persoane, procedându-se la organizarea publicului, pe rând, conform programării telefonice, la numărul: 0242/313.640.

Celelalte dispoziții interne, privind respectarea măsurilor de igienă și protecție, a echipamentului adecvat, rămân neschimbate și în perioada următoare, obligația respectării lor fiind sarcina fiecărui angajat, în mod responsabil și consecvent, în interesul beneficiarilor pe care îi protejăm și în vederea asigurării unui mediu securizant pentru sănătatea tuturor.