Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi (Partener 1), în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Stelian” (Lider), implementează proiectul „Întoarce-te la şcoală!”, pe aria geografică a județului Călărași.
Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu din cadrul județului Călărași prin facilitarea și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la cursuri de învățare formală, non-formală și informală pentru reintegrarea în educație și formare a 600 de beneficiari ce au abandonat școala prin programe de educație de tip „A Doua Șansă”, servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, promovarea programului „A Doua Șansă” și a măsurilor complementare, precum și măsuri de sprijin financiar/social, dar și prin măsuri ce vizează dezvoltarea profesională/îmbunătățirea competentelor a 515 personal didactic din învățământul preuniversitar în vederea completării și perfecționării continue a acestora timp de 36 de luni.
Prin intermediul proiectului se urmăresc reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație prin participarea la programe de tip „A Doua Șansă”, servicii de consiliere și orientare pe tot parcursul vieții, promovarea beneficiilor participării la programe de tip „A doua șansă”, precum și măsuri de sprijin material și social pentru 600 de beneficiari care au abandonat învățământul obligatoriu (mai mult de patru ani), dintre care 150 de etnie romă – respectiv 25%, din județul Călărași, dar și îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar prin participarea la programe de formare continuă avizate sau acreditate de Ministerul Educației Naționale pe componenta de formare „A Doua Șansă” sau alte programe de formare continuă specifice programului sau relevante față de nevoile educaționale ale GT pentru 515 personal didactic si/sau de sprijin sau didactic auxiliar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei scoli incluzive timp de 36 de luni.